Masfrost CUP

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO REGAT

Kapitan

Imię i nazwisko (wymagane)

Pesel (wymagane)

Dane jachtu

Nazwa jachtu

Typ jachtu

Numer na żaglu

Port macierzysty

Współczynnik KWR

Załoga

Zdjęcia jachtu i załogi

Uwagi

Dane dostępne wyłącznie dla organizatora

Adres zamieszkania (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Oświadczam, że jacht posiada ubezpieczenie OC na czas regat.
Jacht wyposażony jest w radiotelefon VHF.
Zapoznałem się z treścią oświadczenia i je akceptuje. (oświadczenie)

Zawiadomienie o regatach

Zawiadomienie (zobacz)

Zgłoszone jachty

Zobacz zgłoszone jachty