Zawiadomienie o Regatach MASFROST CUP 2016 KWR

Zawiadomienie o regatach MASFROST CUP
pod patronatem Burmistrza Tolkmicka

masfrost tolkmickocropped-logo_small.jpg  logo_pbp

 

Regaty zaliczane do klasyfikacji Pucharu Bałtyku Południowego.

1. Termin i akwen regat:
Regaty zostaną rozegrane w dniach 03-05 czerwca 2016 r. na wodach Zalewu Wiślanego.
2. Biuro regat:
Biurem regat jest siedziba UKS TOLKMICKO. Portem regat, Port Tolkmicko.
3. Organizator:
Organizatorem regat jest UKS Tolkmicko ukstolkmicko@gmail.com . Osobą odpowiedzialną za organizację regat jest Tomasz Siekierko, +48601954290, tsiekierko@interia.pl .
4. Przepisy:
Regaty są otwarte dla wszystkich jachtów jednokadłubowych zdolnych do uprawiania żeglugi na akwenie niniejszych regat.
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
– Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2013-2016
– Przepisami Formuły Regatowej KWR 2016
– Niniejszym zawiadomieniem,
– Instrukcją żeglugi
Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.
5. Klasy jachtów:
Regaty zostaną rozegrane w klasie KWR.
W regatach mogą brać udział jachty kabinowe: mieczowe, balastowo-mieczowe i balastowe posiadające aktualne świadectwo KWR. Jachty bez aktualnego świadectwa pomiarowego KWR nie będą przyjmowane do regat.
Organizator przewiduje utworzenie trzech grup startowych podzielonych według przelicznika KWR. Warunkiem rozegrania regat w każdej grupie jest zgłoszenie przynajmniej 4 jachtów.
W przypadku gdy liczba zgłoszonych jachtów będzie mniejsza niż 4, klasy zostaną połączone.
Lista startowa wraz z podziałem na grupy zostanie podana odrębnym komunikatem umieszczonej na tablicy ogłoszeń w biurze regat w dniu 04.06.2016 do godziny 09.00.
Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu.
6. Zgłoszenia do regat:
Zgłoszenia do regat można dokonać w formie elektronicznej na stronie internetowej
UKS Tolkmicko, oraz w Biurze Regat w dniu 03.06.2016 w godz. od 16.00 do 20.00, i w dniu 04.06.2016 w godz. od 7.30 do 8.45 na drukach dostarczonych przez organizatora
7. Wpisowe:
Wpisowe do regat wynosi 120 zł od jachtu.
8. Instrukcja żeglugi:
Instrukcja żeglugi będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Biurze Regat najpóźniej w dniu 04.06.2016. do godziny 8.00.
9. Trasa regat:
Przewiduje się rozegranie maksymalnie 4 wyścigów.
Dnia 04.06.2016. planuje się rozegrać 3 wyścigi po trasie „up and down” wyznaczoną pławami pneumatycznymi koloru jaskrawego.
Procedura startowa do kolejnego wyścigu rozpocznie się 10 minut po przekroczeniu linii mety ostatniego jachtu biorącego udział w wyścigu.
Dnia 05.06.2016. planuje się rozegrać jeden wyścig długodystansowy po pławach nawigacyjnych.
Start do wszystkich wyścigów odbywać się będzie pomiędzy Statkiem Komisji a pławą pneumatyczną koloru jaskrawego w kierunku na wiatr.
Procedura startowa 5 minutowa.
W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowane jachty, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.
10. Komunikacja radiowa:
Z wyjątkiem, gdy jest w niebezpieczeństwie jachtowi nie wolno ani nadawać przez radio ani otrzymywać komunikatów radiowych nie dostępnych dla wszystkich jachtów. Ograniczenie to obejmuje również telefony komórkowe.
11. Program regat:
Piątek 03.06.2016
16:00 – 20:00 – Zgłoszenia do regat.
Sobota: 04.06.2016
08:00 – 09:00 – Zgłoszenia do regat
09:30 – Oficjalne otwarcie regat
10.00 – skippers meeting
11:00 – 17:00 – Biegi regatowe zgodnie z instrukcją żeglugi. Start do I wyścigu przewidziany jest na godz. 11.00
17;00 – Posiłek w formie gorącej zupy.
18:00 –Biesiada żeglarska, dla uczestników regat bezpłatne wejście na teren zlotu motocyklowego, koncerty zespołów muzycznych.
Niedziela: 05.06.2016
9.00 – skippers meeting
10:00 – 14:00 – Bieg regatowy długodystansowy zgodnie z instrukcją żeglugi
15:00 – Oficjalne zakończenie regat
12. Prawo do wizerunku:
Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.
Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie indentyfikacyjne w postaci numerów lub nazwy jednostki, oraz materiałów promocyjnych dostarczonych przez organizatora.
13. Nagrody:
Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I-III w każdej grupie otrzymają puchary i dyplomy. Pozostałe nagrody wg regulaminu (sponsora, organizatora) rozlosowane zostaną podczas ceremonii zakończenia regat.
14. Zastrzeżenie odpowiedzialności:
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem podczas, lub po regatach.
15. Ubezpieczenie:
Sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC obejmująca w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów. Brak ważnej polisy OC będzie skutkowało nieprzyjęciem zgłoszenia do regat.

 

Organizatorzy:

UKS TOLKMICKO
uks tolkmicko logo male

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

zawiadomienie w wersji pdf